Privatumo politika

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS APSAUGOTI JŪSŲ PRIVATUMĄ

 Asmens privatumoapsaugai teikiama ypatingai didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Jūs žinotumėte,kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai apsilankote www.maziejiangelai.lt svetainėje arba kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis. Esame įmonė, registruota Lietuvos Respublikoje, Vilniuje pavadinimu UAB „Balaretis“, įm. kod. 305189312, Baseino g. 6-10, LT-14186 Vilnius, tel. +370 614 88 615, el. paštas: info@maziejiangelai.lt, kuri yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra taikomos visiems asmenims. Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Naudodamiesi šia svetaine ar / ir mūsų paslaugomis sutinkate tvarkyti savo asmens duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

SĄVOKOS

Asmens duomenys  – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.
Apdorojimas  – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas, naudojant Asmens duomenis arba Asmens duomenų rinkinius.
Duomenų subjektas  – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Mes (didžiosiomis raidėmis, ar ne)  – UAB „Balaretis".

DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Mes žadame laikytis šių duomenų apsaugos principų:

-
Apdorojimas yra teisėtas, teisingas ir skaidrus. Prieš apdorojant asmens duomenis, visada atsižvelgiame į jūsų teises. Mes suteiksime jums informacijąapie duomenų apdorojimą pagal prašymą.
- Apdorojimas ribojamas tikslu. Mūsų veikla atitinka tikslą, dėl kurio renkami Asmens duomenys.
- Mes renkame ir tvarkome tik minimalų asmens duomenų kiekį, būtiną mūsųveiklos tikslui įgyvendinti.
- Apdorojimas ribojamas laikotarpiu. Jūsų asmens duomenys nebus saugomiilgiau, nei reikia. 
- Mes stengsimės užtikrinti duomenų tikslumą.
- Mes padarysime viską, kad užtikrintume duomenų vientisumą irkonfidencialumą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 Duomenų subjektasturi šias teises:

1.
    Teisė į informaciją – turite teisęsužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis esame sukaupę, iš kur jie gauti, kodėl irkokiu tikslu yra tvarkomi.
2.    Teisė į prieigą – turite teisęnaudotis duomenimis, surinktais iš jūsų/apie jus, įskaitant Jūsų teisę prašytiir gauti surinktų. asmeninių duomenų kopiją.
3.    Teisė į ištaisymą – turite teisęprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius duomenis.
4.    Teisė ištrinti – turite teisę prašytiištrinti sukauptus asmens duomenis apie Jus.
5.    Teisė apriboti apdorojimą – turiteteisę prašyti apriboti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą.
6.    Teisė prieštarauti apdorojimui –turite teisę prašyti nustoti apdoroti sukauptus Jūsų asmens duomenis.
7.    Teisė pateikti skundą – susisiekitesu mumis el. pašto adresu info@maziejiangelai.lt, jei manote, kad Jūsų teisės dėlasmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos.
8.    Teisė gauti priežiūros institucijospagalbą –  turite teisę gauti Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenųapsaugos inspekcijos pagalbą arba pateikti skundą nurodytai institucijai.
9.    Teisė atsisakyti sutikimo – turiteteisę atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis. 

Jei norite gauti informaciją apie surinktus Jūsų asmens duomenis arkreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti, siųskite mums užklausą el. pašto adresu: info@maziejiangelai.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl asmens duomenų tvarkymo”.

Mes galime paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacijaapie jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

DUOMENYS,KURIUOS RENKAME APIE JUS

Kai Jūs apsilankotear registruojatės mūsų svetainėje, perkate prekes, prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate apklausose/konkursuose/žaidimuose arba kreipiatės į mus, prašydami suteikti informaciją arba suteikiate mums leidimą Jūsų pateiktus duomenis naudoti, pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, mes renkame:

1. Jūsų vardą/pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; 
2. vartotojo vardą ir slaptažodį;      
3. IP adresą, aplankytojo puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją;  
4. Pirkimo ir mokėjimo informaciją  (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, produkto pavadinimas, produkto kodas);
5. Pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Jei buvo pirkta kitamasmeniui, mes surenkame jų pristatymo duomenys ir kontaktinę informaciją;·      
6. Žaidimų ir konkursų sąlygų išpildymą patvirtinančius dokumentus, kiektai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime;
7. Gautų bei išsiųstų pranešimų turinį, susirašinėjimų istoriją;   
8. Kai ateinate į www.maziejiangelai.lt svetainę iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją. 

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Mes renkame, tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, siekiant naudoti pateiktus duomenis Jūsų sutikimu tam, kad:

1. Pagerinti Jūsų aptarnavimą ir patirtį, lankantis mūsų svetainėje arnaudojantis jos paslaugomis, tobulinti svetainę;
2. Apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz.,sąskaitas faktūras);
3. Duomenų teikimui kompetetingoms institucijoms, kai to reikalauja teisėsaktai;
4. Administruoti ir analizuoti mūsų klientų nuomones, siekiant pagerintisiūlomų paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą; 
5. Susisiekti su Jumis el. paštu ar mobiliuoju ryšiu, konsultuoti irspręsti problemas;
6. Jei pažymėjote atitinkamus pasirinkimus (sutikimus), informuoti Jus apieišskirtines akcijas ar nuolaidas, pateikti panašius pasiūlymus el. paštu ar/irtrumpaja žinute; Jūs galite atsiimti šį sutikimą bet kuriuo metu; 
7. Vykdyti kitus įsipareigojimus, susijusius su mūsų teikiamomispaslaugomis.

KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ DUOMENYS?

 Mes neatskleisime jokių Jūsų asmeninių duomenų, išskyrus susijusioms įmonėms bei verslo partneriams, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos mūsų paslaugos Jums. Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Kadangi vertiname jūsų privatumą, mes ėmėmės visų būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų perduodami trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Be sutikimo duomenys galėtų būti perduoti tik atsakant į teismo arba valstybės institucijų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus tiesiogiai taikomus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Europos Sąjungos  teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų. Mes darome viską, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs, naudodami saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

Jei esate jaunesni nei 18 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo. Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 18 m., naudoja mūsų svetainę, o jūs nenorite to, susisiekite el.paštu info@maziejiangelai.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kiek įmanoma greičiau.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PROGRAMAS

 Siekdami, kad Jūsų apsilankymai www.maziejiangelai.lt svetainėje būtų patogesni bei tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę,  naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstines informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos, naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje,arba  pvz.” Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, marketingo ir optimizacijos tikslais, kurią teikia Google Inc. (Google). Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną, o dauguma naršyklių nustatyti taip (pvz., naudoti naršyklės anoniminį nustatymą vadinamą“Inkognito” “Chrome”, “InPrivate” “Internet Explorer”, “Privatus naršymas”“Firefox” ir “Safari” ir t.t.) slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje naudojama įvairių rūšių slapukų ir panašių technologijų,kurių kiekvienas turi specifinę funkciją:

Navigacijos slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.

Analitiniai slapukai

Šie slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Mes šių slapukų gautus rezultatus naudojame anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami, norint parodyti paslaugas, kurios galėtų domintijus ar pasiūlyti panašias, kurias jau žiūrėjote.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami, norint parodyti paslaugas, kurios galėtų domintijus ar pasiūlyti panašias, kurias jau žiūrėjote.

Trečiosios šalies slapukai yra tie, kurie buvo išsiųsti mūsų patikimų trečiųjų šalių įmonių. Šie slapukai kitose svetainėse leidžia jums matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis paslaugomis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Mes neturime priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.

Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai yra būtini, norint savo socialinio profilio paskyrojenaudoti www.maziejiangelai.lt svetainės informaciją. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos mūsų svetainėje.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimųdėl savo asmeninių duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis adresu info@maziejiangelai.lt, mes visuomet mielai Jums padėsime. 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Privatumo ir slapukų politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami www.maziejiangelai.lt svetainėje skyriuje: Privatumo politika ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti www.maziejiangelai.lt svetainėje ir susipažinti su naujausia Privatumo ir slapukų politikos versija. www.maziejiangelai.lt svetainės privatumo ir slapukų politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2020-05-08.